Cvetni prah - Polen

Cvetni prah

Cvetni prah sadrži sve što je potrebno za život. Savetuje se malokrvnim osobama, radi bržeg oporavka kod iscrpljujućih bolesti, reguliše nivo holesterola i triglicerida u krvi, smanjuje tegobe kod benigne hipertrofije prostate pa se preventivno preporučuje muškarcima posle 40 godine.

Polen (p) ili cvetni prah predstavlja muške polne ćelije cvetonosnih biljaka, tj. mala zrnca nevidljiva golim okom koja su smeštena u prašniku u osnovi tučka cveta. Svaki cvet se sastoji od cvetne drške,čašice,krunice,tučka i prašnika.

Prašnik se sastoji od dve prašne kesice u kojima se nalazi prah,koji po sazrevanju prašnika biva oslobođen i spreman za oprašivanje,koje može biti anemofilno (pomoću vetra) i entomofilno(pomoću insekata). Svaka biljka na svojim cvetovima ima različit broj polenovih zrnaca (p.z),od 100000 (cvet jabuke),oko 1000000 (cvet lešnika) do 6000000 (cvet breze).


Značaj izučavanja polena za čoveka

Postoje 3 glavna aspekta u proučavanju polena za čoveka:

- Polinacija ili oprašivanje cvetova- bilo pomoću pčela ili drugih insekata ili vetra. Treba naglasiti da u entomofilnom načinu oprašvanja pčele imaju ogroman značaj,jer većina hrane na zemlji potiče ili je u vezi sa entomofilnim biljkama,koje bi bez pčela proizvele malo ili nimalo plodova.

- Polen je jedan od najznačajnijih bioloških izvora alergena,koji potiču od hemijskih jedinjenja koja se nalaze na površini i unutar samog p.z.

P.z. je okruženo sa dve opne,spoljašnje (egzina) koja se sastoji od sporopolenina i ima karakterističnu ornamentiku.Unutrašnja opna(intina)odgovaraceluloznom ćelijskom zidu boljne ćelije. P.z. je bogato proteinima koji su i najodgovorniji za izazivanje alergijskih reakcija(ambrozija ima čak 6 alergena),a njegov sadržaj se oslobađa kroz otvore na površini koji služe za klijanje polenove cevi ili pucanjemopne p.z. Antigeni iz p.z. se rastvaraju na sluzokožama organizmasa kojima dođu u kontakt i to pokreće delovanje imunog sistema.

Od bilogije bilje vrste i od parametara spoljašnje sredinenj (temperatura,vlažnost,insolacija) zavisi kada,koliko dugo i koja količina p. će se naći u vazduhu (drvo brze proizvede 278 milijardi p.z.). Zato je veoma važna prevencija u smislu povećanja kvaliteta i dužine života ljdi,kako alergičnih na p. tako i odlaganja pojave alergije u nealergičnih ili slabo alergičnih, redovno informisanje o stanju i prognozi aeropolena u vazduhu tj. aeropalonološki izveštaji.

Merenja se vrše umnogim gradovuma Srbije odpočetka februara do početka novembra.

Posebnu pažnju treba obratiti na:

• početak i dužinu perioda cvetanja alergogenih biljaka;

• dane sa maksimalnom koncentracijom p.z.;

• dane kada koncentracija pređe kritične vrednosti koje mogu izazvati alergijske reakcije.

- Najviše p. uvazduhu ima kada je toplo i suvo vreme sa slabim vetrom. Najjači alergogeni potencijal imaju breza,ambrozija,trave (poacee) i pelin.

Značaj pčelinjeg polena (p.p.) za život i razvitak pčelinje zajednice - predstavlja osnovnu eneregetsku hranu i sirovinu iz koje mlade pčele stvaraju mleč koja je neophodna za izradu legla i matice.

Po sletanju na cvet pčelica svojim pipcima i ustima otvara prašnike,a prednjim nogama ubacuje prah na svoje grudi i trbuh. Pčele svojim jakim elektrostatskim nabojem izuzetno jako povećavaju absorpciju p.z. Kako su dimenzije zrnaca izuzetno male (od 2,5 do 250 mikrona) pčela ih sekretima pljuvačnih žljezda vlaži i procesom tzv.vlažne granulacije formira kuglice od polenovih ćelija. Po obrazovanju kuglica pčela ih prebacuje u korpice na zadnjim nogama,a po njihovom ispunjavanju (0,008-0,015g) se vraća u košnicu i lageruje p.p. u specijalno propremljene ćelije. Pozavršenom lagerovanjuposao donosačica polena nastavljaju tzv.nabijačice polena,koje nabijaju ove kuglice,vlažeći ih nektarom,medom i sekretima pljuvačnih žlezdi. Kada se ćelije napune više od 80% pčele ih prekrivaju slojem meda,zapečaćuju ih i nastaje tzv.perga ili pčelinjei hleb.

Posebno treba istaći da postoji bitna razlika u alergološkom potencijalu izmeđi p.nastalog oslobađanjem iz prašnika i p.p. koje pčele sakupljaju i obrađuju a koje pčelar dobija sakupljanjem pomoću specijalnog alata tzv. hvatača polena.

P.p. predstavlja kuglice različitih bojai veličine koje su zahvaljujući obradi uz pomoć sekretapljuvačnih žlezdi ima jako hipoalergogeno delovanje,tj. s uspehom se može koristiti uz postepeno i stručno doziranje (uz savete i posle konsultacije sa lekarom apiterapeutom) u lečenju mnogobrojnih alergijskih bolesti.


Opšte odlike pčelinjeg polena

Svako p.z. je biološki jedinstveno i sadrži sve što je neophodno za život i dobro zdravlje čoveka: belančevine, masti, ugljene hidrate, vitamine, enzime, hormone, pigmente, flavonoide. Najčeće koristimo metode bazirane na našim čulima, a opisujemo sledeće odlike:

Boja - William Kirk u “Vodiču za upoznavanje sa bojama polenskih granula“, iznosi da je pronašao 268 biljnih izvora sa 563 nijansi boja. Mineralni sadržaj nektara koje pčele koriste pri pakovanju polenskih kuglica kao i sama vrsta biljke utiču na boju-tamniji polen ima više minerala. Sa aspekta kvaliteta, na boju polena utiču i vlažnost (dozvoljeno do 7% za suvi polen) svetliji ako ima više vlage ili je duže izlagan suncu, a može biti neobično taman kod značajnije infestacije gljivicama. Apiterapeutski značaj imaju monoflorni-monokolorni poleni (za lečenje specifičnih stanja, pr. maslačak za oboljenje jetre ili prostate, glog za srčana oboljenja), dok poliflorni-polikolorni p. se više koriste u profilaksi, ishrani ili za tretiranje oboljenja koja zahvataju više organa ili ceo organizam. Veličina p.z je jako bitan parametar itrebalo bi da iznosi 2-5mm kod kvalitetno osušenog p. Što se tiče čistoće, p. Koji se koristi u apiterapiji ne sme da sadrži elemente biljne nečistoće (deliće trava, cvetova, listića), životinjske (delove pčela ili drugih insekata, larve moljaca, pčelinje larve oštećene gljivičnim bolestima pčela/krečno ili kameno leglo/ neorganske(delići novinskog papira ili stiropora)

Miris - zavisi od vrste biljaka od kojih potiče, načina i lokacije sakupljanja, sušenja i čuvanja(sušenje u specijalnom su šioniku na tempperaturi do 40 c, a zatim lagerovan sabijanjem u staklenoj teli sa metalnim zatvaračem da bi se iskoristio vakuumski pricip)treba da ima prijatan cvetni miris.

Dodir - na osnovu dodira možemo da procenimo vlažnost, strukturu i konzistenciju. O dobroj osušenosti p.stičemo utisak stiskanjem zrnaca između prstiju, ili grickanjem kao i bacanjem zrna na plastičnu ili drvenu podlogu, gde se dobija jasan zvuk „bacanja kamenčića“.

Ukus - polena sa naših podneblja je od blago gorkog do prijatno slatkog.


Hemijski sastav pčelinjeg polena

Od azotnih supstanci sadrži: aminokiseline, globuline, ugljene hidrate, masti, fermente, vitamine i fitohormone.

Aminokiseli ne čine 12-15% suve mase polena. Tako lizin učestvuje u fiksiranju kalcijuma u kostima, argininpojačava plodnost, triptofan u prevenciji i lečenju depresije, mi tronin-bitan za jetrine funkcije, leucin za normalan rad pankreasa, a histidin sprečava anemiju.

Od vitamina iz B-grupe, treba pomenuti:

- Aneurin (B1-0, 5-1, 5mg)koji je bitan za rad mišićnih vlakana i nervnog sistema,

- Nikotinsku kiselinu (B3:0,3-5mg) važna za stvaranje hormona,

- Pantoteinsku kiselinu (B5:4,8-21mg) ima ulogu u procesu resorpcije i ralaganja hrane,

- Piridoksin (B6:0,5-0,9mg) bitan za biohemijsku transformaciju aminokiselina, a u njegovom nedostatku dolazi do nervnih poremećaja, pojačanja aterosklerotskih procesa i usporavanja regeneracije mišića. Takođe, vit.B6 ima bitnu uloguu stvaranju eritrocita, imuno stimulaciji i pojačava izlučivanje urina.

- Vitamin B7 (H-biotin:0,52-0,69mg) povoljno deluje u tretiranju seboroičnih i ekcematoznih promena.

- U polenu ima dosta vitamina B8 (holin) i B9 (inozitol)koji sprečavaju taloženje holesterola, poboljšavaju memoriju i intekektualne funkcije, povoljno deluju na regeneraciju moždanih oštećenja posle inzulta(šloga), Parkinsonove bolesti, vaskularne demencije, pojačavajući ishranu kako zdravih tako i oštećenih moždanih ćelija. Posebno treba naglasiti da ovi vitamini imaju jak antidepresivni efekat i blago sedativno delovanje.

- Vitamin B10 (paraaminobenzoidna kiselina)sprečava kožne ekceme, smanjuje bol kod opekotina, sprečava gubitak pigmentacije(vitiligo).

- Vitamin B11(folna kiselina)ima ulogu uregulaciji metabolizmai u resorpciji gvožđa,

- Vitamin B12 (cianokbalamin) važan za metabolizam nukleinskih kiselina, proteina i šećera, sprečava malokrvnost, povećava moć pamćenja i koncentracije.

Provitamin A (karotin) nalazi se u znatnoj količini u polenu maslačka i bagrema, a uloga mu je u prirodnoj imunostimulaciji, regulaciji pritiska, podmlađivanju ćelija, poboljšavanju vida i sna, a naročito ima jako antioksidativno delovanje.

Vitamin E (tokoferol:0,3-17mg) usporava starenje, poboljšava plodnost, usporava aterosklerozu, utiče na regilaciju rada endokrinih žlezda, ima jak antioksidativni efekat.

Vitamin P(rutin)ili vitamin mladosti ima ga oko 17mg u p.heljde, ima dobro antioksidativno delovanje i utiče naročito na regeneraciju oštećenih ćelija mozga, miokarda i pankreasa. Samo u 1gr p.p.ima nekoliko dnevnih doza ovog vitamina, koji svojim delovanjem sprečava izlive krvi u mozgu, mrežnjači oka i srcu.

U polenu ima 3-5% mineralnih materija i to: K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, J, Se, Zn, Ni i dr. Tako kalcijum i fosfor pored uloge u očuvanju i formiranju zuba i kostiju, imaju ulogu u odbrani organizma od stresa i alergija. Gvožđe i kobalt utiču stvaranju i f-ji e ritrocita, a jod, mangan i cink u f-ji endokrinih žlezda. Za sada je u polenu otkriveno više od 50 enzima: katalaza, invertaza, peroksidaza, ribonu-Kleaza koji imaju ulogu u kontroli svih funkcija našeg organizma, jer su katalizatori biloških funkcija. Polenski omotač (egzina) sastoji se od celuloze(10-15%), kiselinskih frakcija 10% , i lipida (55-65%). Unutrašnji sloj (intina) sadrži, proteine, pektine i lipi De.

Polenov prah sakupljen pomoću hvatača sadrži: belančevina 7-40%, masti 1-15%, šećere 20-40%, minerala 2-4%, vodu oko 20% i pepela 1-7%. Proteini su glavni sastojak polena sa oko 24% (Buchman.S.1986) a sastoje se od albumina, pektona i globulina. Od aminokiselina ima najviše valina 6,4mg%, leucina 5,6mg%, lizina 5,7mg%, izoleu cina i arginina 4,7mg%. Ugljeni hidrati čine oko 27% i to fruktoza i glikoza. Lipidi su zastupljeni u vidu ugljenovodonika i voskova, a od masnih kiselina deka-nska, palmitinska, linolinska i oleinska. Polen maslačka sadrži čak do 20% masti. Podatak da neutralni lipidi u polenu imaju antimikrobnu aktivnost objavio je još 1979g.Morris J et all. Od biološki aktivnih supstanci, flavonoide-biljne pigmente (kvercetin, leukoantocianin, katehin i dr) alfa i beta karotine, likopen, zeaksantin, inozit, itd.

U hemijskom sastavu učestvuju i fitohormoni, materije slične muškim i ženskim polnim hormonima, a Ying J. et.all.1999 analizom aktivnih supstanci u polenu su otkrili i matzeriju veoma sličnu humanom hormonu rasta.


Terapeutske osobine pojedinih vrsta polena - bagremov ima sedativno delovanje

- Kestenov pospešuje vensku i arterijsku cirkulaciju

- Maslačkov ima povoljno diuretsko delovanje

- Uljane repice ima dobre efekte u lečenju rana izazvanih oštećenjem površinskih vena podkolenice

- Jabuke i gloga ima dobar efekat u regulisanju rada srca

- Borovnice u terapiji anemija i dijareje

- Majčine dušice pospešuje cirkulaciju,ima antiseptičko i afrodizjačko dejstvo

- Lipe ima blago sedativno delovanje

- Žalfije popravlja varenje,a ima blagodiuretsko delovanje


Upotreba pčelinjeg polena u apiterapiji

- Pobljšava funkciju štitne žezde i pankresa - može se u koristiti za sniženje glikemije u inzulin nezavisnom diabetu jer doprinosi povećanom lučenju insulina i smanjenju rezistencije na inzulin.Takođe zbog velikog sadržaja joda može se koristiti u prevnjnciji endemske gušavosti, a kako sadrži skoro sve aminokiselineneophodne za sitezu tireoidnih hormona poboljšava ishranu tireoideje (Ioriiš N. 1978).

- Anabolični efekat - poboljšava apetit - još su R.Showen, A.Kajas 1959 u toku svo dvogodišnjeg eksperimenta otkrili da polen pboljšava apetit tih životinja, ubrzava rast i razvitak, prevremeno polnon sazrevanje i duže življenje.Kako sadrži mnogo vitaminai hraljivih sastojaka utiče na na poboljšljnje apetita istvaranje novih ćelija (Radu G. Et all, Ana Popescu et all.1983).

- Antialergik - kontrolisno doziranje u malim početnim dozama sa ili bez meda, dovodi do desenzibilizacije organizma na veliki broj alergena (uključujući i sve vrste poznatih polenova)ili potpunog prestanka alergijskih manifestacija.

- Antidepresiv i sedativ - u p.se nalaze sve aminokiseline neophodne za njegov moćan antidepresivni efekat, a jedan od potencijalnih mehanizama je preko uticaja na sintezu endorfina i njemu sličnih supstanci pomoću koga organizam dolazi u stanje opuštenosti i dobro raspoloženja.Takođe, omogućava bolju prilagodljivost nervnog sistema na stresne situacije.(Paret R.D.1974,)Efikasno dejstvo polena je uočeno i u tretiranju neurastenije i anksioznosti (D.Cosman et all., Ardeleanu M.1983.).

- Poboljšava seksualnu snagu muškaraca i funkciju prostate uz preventivni efekat na pojavu karcinoma prostate (Denis, 1966; Asak - Upmark1967) zahvaljujući svom antiinflamtornom, antioksidativnon i diuretskom delovanju (Gomes F.1974; Hayashi etall.1986, Cailas et.all.1995).

- Antibakterijsko, i antiinflamatorno dejstvo - zasniva se na visokoj koncentraciji bioflavonoida i masnih kiselina (linolne, li Noleinske, dodekanoiske i miristinske) Shoven R.i Lenorman E.1957)Danilov A.1973 je uspešno lečio gnojne rane, a istraživanja Novak J. 2000 dokazala su jaku antistreptokoknu aktivnost.Garcia . et.all su 2001 utvrdili antibakterijsku aktivnost polena familija Lamiaceae i Rusmarinus na Staphylococus aureus.Pettschow BW et all 1996 su otkrili da dodekanska kiselina izilovana iz polena ima baktericidan efekat na bakteriju Helicobacter pylori , koja primarno izaziva čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu, a sekundarno može doprineti pojavi karcinoma na istim na istim lokacijama.Najnovija istraživanja, nam govore da flavonoidi dobijeni iz alkoholnog ekstrakta Cistus sp.Espana iaju jako antiinflamatorno dejstvo, aktivirajući inhibiciju azot - monoksida uz inhibicuju aktivacije COX-2 Maruyama H. Et all. BMC Complement Altern med 2010 Jun 23;10(1):30.

- Antianemijsko dejstvo ogleda se u povećanju broja eritrocita, nivoa hemoglobina, i gvožđa.Takođe utiče i na poboljšanje opšteg stanja, povratka apetita i povećanja telesne težine.(Kumina K.A.;G.Rivera et all.2002)

- Antihipertenzivno i antisklerotsko delovanje-p.zbog svog kompleksnog sastava. Smanjuje povišen krvni pritisak poboljšavajući fluidnost krvi, smanjuje koncetraciju holesterola i triglicerida, pobpljšava funkciju jetre redukujući mikrohemoragije, što dovodi do odlaganja ili usporavanja ateroskleroze (Ioiriš N.et All.1968;Bojor O.et.all.1983)10.jača imunološki sistem-polen ima jako pozitivno imunomodulatorsko dejstvo tj.jača imunitet (Statystyte-Bunevciene D. 2003).


Opšte napomene za korišćenje pčelinjeg polena

Polenov prah se može koristiti u različite svrhe u apipreventivi (za sprečavanje nastanka pojedinih bolesti), apiterapiji (za lečenje sa ostalim pčelinjim proizvodima), kao hrana i u kozmetici.

Kada govorimo o upotrebi polenovog praha moramo se podsetiti na sledeće činjenice:

- Polen mora biti kvalitetan-garancija kvaliteta je seritifikat dobijen od referentne ustanove ili nabavka od pouzdanog pčelara

- Na kvalitet polena utiču:

• Lokacija pčelinjaka-tzv.geografsko poreklo;

• Način sakupljanja i čuvanja-najbolji za konzumiranje je svež polen. Polen svoja lekovita dejstva zadržava do 6 meseci, ali se čak i pravilnim sušenjem na termperaturi do 45C gubi oko 20% od kvaliteta.

- Polen jeste blagotvorna, ali ne i čudesna supstanca-mora se koristiti pravilno a to znači:-postepeno doziranje, bilo da se koristi sa medom ili sam uz dobru procenu konzumenta (postojanje ili odsustvo bilo koje vrste alergije, opšte stanje, životna dob, vrsta obavljanja uobičajenih aktivnosti, kao i u koju svrhu se koristi)

- Doziranje-uobičajeni podaci iz literature da deci do 3g davati od 5-10gr dnevno, od 6-12g 10-20gr, preko 12g kao i odraslima od 20-40gr na dan.

- Polen se može konzumirati:per os (preko usta) samostalno, sa medom, mleči i propolisom, rastvorenom u vodi, mleku, jogurtu ili soku.

- Kako je spoljašna opna polenovog zrna od celuloze, neophodno je da se ona razgradi:mlevenjem u mlinu za kafu, potapanjem u vodu, sok ili mlak čaj (najbolje da odstoji 6-8 sati) ili mešanjem sa medom kada je neophodno sačekati par dana da bi se obavila fermentacija polena u medu.

- Polen treba kao i sve pčelinje proizvode uzimati drvenom ili plastičnom kašičicom i to 15-30min pre jela ili 1-2 sata posle jela, vodeći računa da polen ili mešavinu što duže zadržimo u ustima, a da ne popijemo vodu bar 15 min, a sve u cilju bolje resorpcije hranljivih materija.

- Pčelinji polen iako prirodna, lekovita, blagotvorna suptanca zbog svog sastava a pre svega bioaktivnih supstanci moramo konzumirati na sledeći način:

• Mala deca do 3g kao odrasli koji prvi put koriste polen, utrljaju par zrnaca ili mešavinu uzetu sa vrha kašičice na unutrašnju stranu nadlaktice, sačekaju 10-15 min. i ako nema lokalnog crvenila ili svraba sa velikom verovatnoćom mogu bezbedno konzumirati polen;

• Odrasli i deca mogu uzimati polen u zavisnosti od svrhe, intermitetno (sa pauzama izmeću kuraa) ili kontinuirano (praveći pauze bar 1-2 dana u nedelji pr. za vikennd). Da pčelinji polen nije bezopasna supstanca a sve u cilju vaše bolje informisanosti, govore radovi iz maja meseca ove godine da polen može dovesti do izuzetno opasne po život anafilaktičke reakcije kod osobe alegične na polen (Munoz M. Et.all.May 4 2010). Takođe, može doći do akutnog otkaza bubrega (Akiyasu T.etall.May 4 2010). Na svu sreću ove fatalne reakcije su veoma retke.

- U cilju bezbednog konzumiranja svih pčelinjih proizvoda, bilo u apiterapiji ili

- Apipreventivi neophodno je koinsultovati lekara-apiterapeuta, idealno uz to pčelara, koji će posle dobro uzete anamneze, obavljenog pregleda i uvida u postojeću dokumentaciju preporučiti idgovarajući preparat, dozu, vremenski period konzumiranja uz stalnu brigu kontakt sa konzumentom tj.pacijentom.

- Da bi polen pozitivno delovao na organizam mora se redovno i dugotrajno uzimati.


Pčelilji polen kao hrana

Uloga polena kao dodatka ostalim hraljivim namirnicama, jer sadrži obilje zaštitnih materija neophodnih za jačanje organizma i očuvanje zdravlja i podizanje kvaliteta života na najviši nivo.

Iako se smatra zdravom hranom, jer sadrži preko 300 identifikovanih supstanci, koja nas čini jačim, popravlja raspoloženje, jača srce, povećava imunitet, jača mentalnu snagu idr on ne predstavlja kompletnu namirnicu jer ne sadrži liposolubilne vitamine(Lingskens, Jorde 1997).

Bitan sastojak koji pomaže boljem varenju i resorpciji hrane, a izolovan iz opne polenovog zrna je sporopolenin (Bonvehi J.1997). Kako se polen raznim tehnološkim postupcima može koristiti iu vidu granulica u ishrani a da se saržaj aminokiselina vit.C, proteina nije promenio (Belha B.2003).

Pčelilji polen je kao hrana posebno koristan u ishrani dece kod kojih je zbog ograničene raznovrsnosti ili nedostatka određenih hranljivih sastojaka ishrana neuravnotežena (Villanueva Orzaez M.2002). Smatra se da unosom 10-15gr dnevno polen može obezbediti organizmu neophodne aminokiseline (Kroyer G.i Hegedus N.2001).


Iz našeg iskustva

Spajanjem ljubavi (pčelarstvo) i profesije (lekar) nastalo je divno „čedo“ - apiterapeut.

Od radova iz apiterapije vezanih za polen izdvojo bih:

• Upotreba pčelinjeg polena kao pomoćnog lekovito sredstva za snižavanje povišenih vrednosti krvnog pritiska, glikemike i triglicerida (Janković S.2008) koji je imao za cilj da proveri hipotezu-u kojoj meri pčelinji polen utiče na sniženje vrednosti ova tri parametra;

• Prostata-propomed u lečenju benigne hipertrofije prostate (Janković S. i sar.2007) u kome se analizirao efekat prirodnog preparata propomeda (koji je mešavina odabranih vrsta medova i polenova sa propolisom) u poboljšannju nadražajnih i obtruktivnih simptoma u dobroćudnom uvećanju prostate.

Takođe iz naših skromnih, nadasve pozitivnih iskustava iz apiterapije izdvojio bih sledeća gde je polenoterapija bila dominantna:

• Lečenje innfekcije izazvane Herpes simplex virusom (tretiranje oba tipa infecije, kutane i genitalne dalo je pozitivne rezultate u 73% pacijenata, dok se odlaganje nove infekcije, uz uzimanje polenske mešavine pomerilo na 4,6g u proseku;

• Tretiranje šlogiranih pacijenata samo polenom (kod diabetičara) ili mešavinom kod nediiabetičara u cilju poboljšanja neki od somptoma šloga da lo je dobre rezultat (56%-ispitivanje u toku);

• Ordiniranje polenovog ekstrakta u lečenju rana tzv polenska gaza dalo je pozitivne efekte u 7 od 17 pacijenata;

• U tretiranju pacijenata sa znacima popuštanja srca uz lekove i pridržavanje higijensko-dijetetskog režima, glogov polen doprinosi u 42% ispitanika;

• U popravljanju opšteg stanja kod anemičnih i asteničnih pacijenata 62%;6. u tretiralju hroničnog bronhitisa u deece koja nemaju alergiju na polen, pobošanje je evidentno čak u 74% dece (studija u toku).

« Propolis Matični mleč »